Sarnaselt televisiooniga on ka raadios olemas erinevad žanrid, milledeks saab kõiki jooksvalt kuuldud saateid jagada. Tänapäeval on ühest küljest võib-olla isegi žanrite ampluaa veidi kokku kuivanud, kuna Nõukogude Eestis katsetati raadios väga palju erinevaid lahendusi. Põhjuseks oli see, et raadio näol oli tegu pigem domineeriva meediumiga. Sarnaselt võib paralleelina tuua tänapäevase interneti, mille raames kasutatakse ka kõikvõimalikke erinevaid lahendusi ja katsetatakse palju reklaami-, sisuloome- ja kuvamisvõimalusi.

Tänapäeva raadiojaamade üks keskseid teemasid on muusika. Leidub palju raadiojaamu, mis on pühendunud just nimelt muusika mängimisele. Mõned jaamad mängivad rohkem elektroonilisemat sorti muusikat, teised keskenduvad pigem igihaljaste hittide mängimisele. Misiganes muusikaga konkreetselt tegu on, igal juhul kuuluvad need klassikaliste muusikaraadiote kategooriasse.

Isegi muusikaraadiotest võib kohata täiesti erisuguseid žanreid, näiteks võib mitmetest muusikale orienteeritud jaamadest kuulda päevauudiseid. Päevauudised hakkavad üldjuhul täistundidel ja võtavad 5-10 minuti jooksul kokku viimase ööpäeva sees toimunud olulisemad sündmused. Uudiste puhul on väga vajalik toonitada, et sedagi saab teha veidi väljapeetumalt, näiteks ERR jaamades on need väga korralikult tehtud. Küll aga ei saa sama öelda mõne muusikaraadio kohta, kus uudised loetakse üsna vabas vormis eetrisse ja võib-olla poetatakse vahepeal isegi enda isiklikku arvamust vahele.

Hommikuprogramm on väga oluline žanr, kuna selle saatel ärkavad üles päris paljud eestlased. Eestis on hommikuprogrammi žanri üsna soojalt vastu võetud. Põhjuseid võib olla palju, kuid peamiste hulgas on ikkagi see, et need on lõbusad, informeerivad ja aitavad järk-järgult uuele päevale vastu astuda. Tavaliselt on nendest saadetes jutt päevakajaline, kuid lisaks sellele tehakse ka auhinnamänge. Paljudes taolistes saadetes tehakse intervjuusid stuudiosse kutsutud külalistega. Nende hulgas on vahel tuntud inimesi või siis konkreetse päeva uudistega seotud isikuid.

Muuhulgas tasub tuntud žanrite hulgas ära mainida veel jutusaated, lasteprogrammid ja konkreetsele teemale pühendunud programmid, näiteks keskkonnahoidu puudutav saade või päevapoliitilistele teemadele keskenduv diskussiooniprogramm. Samuti tehakse rahva häält kõlama laskvaid saateid, kus kõik inimesed saavad otse-eetrisse helistada. Tavaliselt pakutakse välja mõni kindel teema, mille kohta saavad kuulajad arvamust avaldama hakata.