Raadioreportaaži tegemine on omaette kunst. Hea reportaaži läbi viimine on lausa anne! Tõepoolest pole tegu lihtsa ülesandega, kuna raadio on meedium, mida on võimalik ainult kõrvaga kuulata. Erinevalt televisioonist või kirjasõnast on raadio vaid kuulmismeelt ergutav. Seepärast on raadios tehtavale reportaažile omaette nõuded, mille täitmine kuulub professionaalsete raadioajakirjanike töö hulka.

Kõigepealt tuleb valida reportaažile sobiv asukoht. Mitte igast uudisest, sündmusest või persooniga vestlemisest ei saa teha reportaaži. Kindlasti ei sobi teha reportaaži sellistest kohtadest, kus pole võimalik normaalse häälega mikrisse rääkida. Väga kõva taustamüraga paigas läheb kuulajale lihtsalt kogu vajalik tekst kaotsi. Üks variant on sellisel juhul salvestada ainult taustahelid ja hiljem reportaaži osa linti rääkida, kuid see pole pigem soovitatav lähenemine, sest teatud määral on see ikkagi kuulaja petmine.

Reportaaži käigus on kindlasti vaja anda kuulajale edasi võimalikult palju visuaalset informatsiooni, seda teavet, mis läheb raadio kui kuulamise meediumi kaudu muidu kaduma. Näiteks saab reporter kirjeldada kõike, mida ta näeb ja mida võiks koha peal seisev inimene oma silmaga kaeda. Kui tegu on kontserdiga, siis saab kirjeldada, kui palju on seal inimesi, mis neil seljas on, milline on ilm, kuidas näevad välja esinejad, kui paljud inimesed tantsivad, milline on keskmine vanus ja mis värvi on ühe esineja kitarr. Mida rohkem detaile, seda parem on kuulajal minna stseeni sisse ja reportaažiga kaasa minna. Detailivaesus viib pigem tõsiste puudujääkideni reportaaži kuulatavuse osas.

Kindlasti on tähtis rääkida mikrofoni sellisel moel, et tekst ei läheks kaduma. Teisisõnu peab reporter valima optimaalse kauguse mikrofoni ja suu vahel, et kõik räägitav jutt jõuaks hiljem raadio kaudu kuulajate kõrvuni. Taustahelide püüdmine on seejuures väga tähtis. Mõnikord teevad reporterid sellist trikki, et lisavad taustahelisid hiljem juurde, näiteks kasutades mõnda internetis olevat helipanka. Kui koha peal on need helid olemas, aga neid ei saa mitte kuidagi lindile võetud, siis on täiesti normaalne tegu neid hiljem juurde lisada, kuna see annab kuulajale väga palju elamuse mõttes juurde.